התנאים שנבדקים לפני מתן הלוואות בערבות מדינה

התחום של הלוואות לעסקים מראה כיצד יש תנאים שונים שמוצגים בפני אלו שמעוניינים ללוות סכום כסף מסוים. במיוחד כשמדובר על הלוואות בערבות מדינה, הרי שאנו יכולים לראות את צורת הבדיקה של הלווים ואת התנאים שמועמדים בפני לא מעט יזמים ובעלי עסקים בכל רחבי ישראל שמעוניינים בהיקף מסוים של מימון עבור העסק שלהם.

בכל הקשור לאותן הלוואות לעסקים בערבות כזו, אנו יכולים לראות כיצד מחזור העסקים הוא זה שייבחן. כך למשל, רק מחזור שנתי של עד סכום מסוים יציג אפשרות של בעל העסק לקבל הלוואה לעסק שלו. כך גם אפשר לראות כיצד הלוואות בערבות מדינה לא יינתנו כיותר מהלוואה אחת לאותו גוף במהלך תקופה של ההלוואה שניתנה.

עוד דבר שמראה כיצד הלוואות לעסקים קטנים שמגיעות עם ערבות של המדינה הן כאלה שדורשות אשור מיוחד, הוא זה שמציג את הבדיקה הכלכלית שעורך גוף מתאם בטרם מגיעים להחלטה לגבי אישור של הלוואה לעסק או דחייתה. אישורים של גוף מתאם, של נציג ציבור בוועדה מיוחדת, וגם של הבנק נדרשים לקבלת הלוואה לעסקים בערבות זו.


Posted in הלוואות לעסקים and tagged , , by with no comments yet.