פנסיית נכות למה ומדוע?

כולם מכירים את פנסיית הזיקנה, או בשמה המקוצר “הפנסיה”.

כולם חוסכים וצוברים כספים על מנת שבגיל פרישה תהיה להם פנסיה לקיים את עצמם.

אם הכל מתנהל כשורה, הרי שהפנסיה תתפוס את מקומה של המשכורת רק לאחר גיל הפרישה.

אולם, יש מצבים בהם העובד מוצא עצמו נאלץ לצאת לפנסיה באופן בלתי צפוי, כתוצאה מתאונה או מחלה שהופכת אותו לבלתי כשיר לעבודה.

במצב שכזה, העובד מוצא עצמו במצב של אובדן כושר עבודה והוא איננו מסוגל להמשיך בעבודתו או בעבודה דומה בשל מצבו הפיזי.

בנסיבות שכאלו העובד יכול להגיש תביעת פנסיית נכות לקרן הפנסיה בה הוא חבר ובהנחה שהועדה הרפואית של הקרן תאשר זאת, הוא יקבל פנסיית נכות כל עוד הוא נמצא במצב של אובדן כושר עבודה, אך לא יאוחר ממועד הפרישה בו תיכנס לתוקף פנסיית הזיקנה הרגילה.

בתקופה בה העובד מקבל פנסיית נכות, יופרשו בשמו ועבורו כספים לקרן הפנסיה על מנת שימשיכו להצטבר בקרן כספים לטובת פנסיית הזיקנה שלו.

היקף פנסיית הנכות תלוי בהיקף אובדן כושר העבודה.

עבור אובדן כושר עבודה בשיעור 75% ומעלה, משולמת פנסיית נכות מלאה, כשבכל מצב אחר משולמת פנסיית נכות חלקית.


Posted in Uncategorized and tagged by with no comments yet.